Stav objednávky
Informácie
Zákaznícka linka
02/6820 4415

Udržateľnosť v spoločnosti CEWE

V spoločnosti CEWE je udržateľnosť pevne zakotvená v podnikovej kultúre.

Spoločne pomáhame našej prírode

Spoločenská zodpovednosť je pre nás dôležitá

Spoločnosť CEWE prikladá veľký význam zodpovednému riadeniu spoločnosti vo všetkých oblastiach, pričom udržateľnosť je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Už mnoho rokov sa venujeme piatim hlavným pilierom.
Čestné a spravodlivé správanie:

Zachovanie rovnováhy medzi sociálnymi a ekologickými výzvami a úspešným podnikaním si vyžaduje pevné etické zásady. V spoločnosti CEWE sú to hodnoty ako spoľahlivosť, čestnosť, dlhodobý prístup, slušnosť, integrita a dôveryhodnosť.

Hospodárska udržateľnosť:

Značka CEWE znamená dlhodobý hospodársky úspech v spojení so zodpovednosťou voči životnému prostrediu a spoločnosti. Spoločnosť sa zameriava na dlhodobý pozitívny vývoj namiesto krátkodobého zisku.

Ochrana životného prostredia a zachovanie zdrojov:

Znižovanie znečistenia životného prostredia a ochrana prírodných zdrojov sú hlavnými záujmami spoločnosti CEWE. V súlade s hlavnou zásadou "zachovania prírody" chceme v spoločnosti CEWE podporovať ochranu klímy, šetriť energiu, chrániť životné prostredie a podporovať obehové hospodárstvo.

Zodpovednosť za zamestnancov:

Úspech spoločnosti CEWE je do veľkej miery založený na motivovaných a dobre vyškolených zamestnancoch. Strategická práca v oblasti ľudských zdrojov zahŕňa širokú škálu opatrení, ktoré spoločne prispievajú k reputácii spoločnosti CEWE ako dobrého zamestnávateľa.

Sociálna angažovanosť:

Sociálna angažovanosť je súčasťou firemnej kultúry spoločnosti CEWE. CEWE prispieva k spoločnosti, v ktorej sa oplatí žiť, prostredníctvom darcovstva, sponzorstva a propagačných aktivít v regiónoch a na medzinárodnej úrovni. Hlavnými oblasťami podpory sú ľudia, životné prostredie a fotografická kultúra.

Udržateľnosť v spoločnosti CEWE

FSC® - certifikované fotoprodukty CEWE

Aby mohla spoločnosť CEWE ponúkať výrobky s certifikátom FSC® a podporovať tak trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov, je držiteľom certifikátu FSC®. Výrobok môže byť certifikovaný, ak sú všetky príslušné materiály, ktoré obsahuje, certifikované FSC®. Príslušné materiály sú materiály obsahujúce drevné vlákna, ako napríklad papier a lepenka. Viac ako 90 % našich papierov na digitálnu tlač a veľká časť našich fotopapierov sú zakúpené s certifikátom FSC®. Aby bol výrobok certifikovaný, musí byť celý proces prispôsobený štandardom FSC®. Túto kontrolu každoročne vykonávajú nezávislé tretie strany. Naša CEWE FOTOKNIHA je vo všetkých svojich variantoch certifikovaná organizáciou Forest Stewardship Council®. Nie je to však jediný fotografický výrobok s certifikátom FSC® v sortimente CEWE. Pracujeme na tom, aby sme mohli ponúkať ďalšie výrobky s certifikátom FSC®.

Klimaticky neutrálna výroba

Klimaticky neutrálna výroba znamená, že nevyhnutné emisie CO₂ sú kompenzované certifikovanými projektmi na ochranu klímy. Spoločnosť CEWE spolupracuje s environmentálnou organizáciou Southpole na kompenzácii emisií z výrobných a kancelárskych činností. Od roku 2016 podporujeme projekt Kasigau Wildlife Corridor v Keni, ktorý sa týka ochrany lesov a zalesňovania. Doteraz sme pre výrobky značky CEWE kompenzovali viac ako 160 000 ton CO₂.

Výrobky s certifikátom FSC® v spoločnosti CEWE

Cenná interakcia s prírodou

Zanechávame spoločne svet vhodný pre život